Diagno Finland Oy työnantajana

Diagno on osa Mercantile-konsernia. Mercantile on täysin suomalaisomisteinen ja vakaa perheyritys. Yhtiön tärkeintä liiketoimintaa ovat moottoriajoneuvojen varaosien ja lisävarusteiden kokonaispalveluiden tuottaminen Suomessa ja lähialueilla. Yhtiön toiminnan kulmakiviä ovat asiakaskonseptit, luotettava logistiikka, korkealaatuiset tuotteet ja ammattitaitoinen henkilöstö. Eettisyys ja vastuullisuus ovat johtavia arvoja kaikissa konsernin liiketoiminnoissa

Työskentely Diagnossa tarjoaa näköalapaikan nykyaikaiseen ajoneuvotekniikkaan. Tekninen palvelu koostuu alansa ehdottomista huippuasiantuntijoista, jotka toteuttavat teknisiä koulutuksia ja auttavat korjaamoita selviämään hankalistakin teknisistä haasteista hotline-palvelun avulla. Sähkö- ja hybridiajoneuvojen tekniikka näkyy myös teknisen palvelun arjessa automaahantuojien koulutuksien toteutuksissa ja konsernin oman e-Expert sähköajoneuvoihin erikoistuneen korjaamoketjun henkilöstön kouluttamisessa ja neuvomisessa.

Diagnon teknisen palvelun asiakkaina ovat mm. merkistä riippumattomat korjaamot, automaahantuojat, korjaamoketjut ja oppilaitoksien opettajat. Teknisen palvelun asiantuntijan työ on itsenäistä osana huipputiimiä. Työ on monipuolista ja edellyttää syvää kiinnostusta uutta tekniikkaa kohtaan.

Diagnon korjaamolaitehuolto koostuu varaosahenkilöstöstä, työnjohdosta ja huoltomekaanikoista/-insinööreistä. Korjaamolaitehuolto tarjoaa erittäin monipuolisen työympäristön modernien autokorjaamolaitteiden huoltojen, kalibrointien, asennusten ja käyttöopastusten parissa. Tehtävät edellyttävät hyvää korjaamolaitetuntemusta sekä mekaniikan, sähkötekniikan, hydrauliikan ja pneumatiikan hallintaa.

Laiteliiketoiminnassa työskentelee myyntipäälliköitä, joilla on erittäin vahva korjaamolaitteiden tuntemus. Heillä on laiteosaamisen lisäksi myös hyvä ymmärrys korjaamon liiketoiminnasta, jonka kannattavuuteen korjaamolaitteiden ja varusteiden edellyttämillä, kohtuullisen suurillakin investoinneilla on iso vaikutus. Työskentely on monipuolista asiakastyötä, jossa korostuu hyvän asiakaspalvelun ja asiakkaan tarpeiden ymmärtämisen merkitys. Myös tuotehallinnan ja kansainvälisten tavarantoimittajayhteyksien hoitaminen kuuluvat myyntipäälliköiden tehtäviin.

Espoossa sijaitsevan päätoimipisteen lisäksi Diagnolla on toimitilat yhdeksällä eri paikkakunnalla eripuolella Suomea. Tämä mahdollistaa useimpien työtehtävien suorittamisen myös näiltä paikkakunnilta.

 

Valtakunnalliset toiminnot diagno finland oy ja örum oy