Laiterekisteri

Diagno - Pohjolan Laitehuolto Oy ylläpitää huoltosopimusasiakkaidensa määräaikaishuollettavista ja – tarkastettavista laitteista ”TarVe” laiterekisteriä. Rekisteriin on linkitetty kaikki ao. laitetta koskevat tarkastuspöytäkirjat, kalibrointitodistukset sekä laitteeseen kohdistuneet huolto – ja korjaustoimenpiteet. Rekisteristä saadaan helposti selville laitteen huolto – ja korjaushistoria, josta voidaan vetää johtopäätökset ao. laitteen huoltotarpeesta ja laitteen kannattavuudesta. Laiterekisteri on linkitetty ”toiminnanohjaus” järjestelmään, jonka kalenteriin määräaikaistarkastukset automaattisesti päivittyvät. Näin varmistetaan huoltojen ja tarkastuksien oikea-aikaisuus.

Tarve laiterekisteri diagno pohjolan laitehuolto oy