Huoltosopimus

”Hyvin huollettu kestää pidempään”

Diagno Finland Oy tarjoaa asiakkailleen rikkoutuneiden koneiden ja laitteiden korjaamisen lisäksi ennakoivaan ylläpitohuoltoon perustuvaa huoltosopimusta, jolla pyritään ehkäisemään laiterikkojen aiheuttamat tuotantokatkokset.

Huoltosopimus voidaan laatia koskemaan joko yksittäistä laitetta tai koko ajoneuvokorjaamon, katsastuskonttorin, rengasliikkeen tms. laitekantaa ja se räätälöidään aina asiakaskohtaisesti. Sopimuksen kohteena voi olla esimerkiksi paineilmakompressori, jonka rikkoutuminen aiheuttaa välittömästi ongelmia koko tuotantoketjuun. Kohteena voi niin ikään olla jarrudynamometri tai autonostin, jonka myös oletetaan toimivan keskeytyksettä. Huoltosopimuksen alaiset laitteet liitetään automaattisesti Diagno Finland Oy:n ylläpitämään ”TarVe” laiterekisteriin.

Yrityksen toiminnan kannalta kriittisten koneiden ja laitteiden ennakoivan huollon yhdistämisellä lakisääteisesti määräaikaistarkastettavien laitteiden huolto- ja tarkastuskäyntien yhteyteen voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä niin tuotantokatkosten aiheuttamien kustannusten kuin itse huoltokustannusten pienenemisenä. Lakisääteisesti määräaikaistarkastettavia laitteita ovat mm. ajoneuvonostimet, silta-, palkki-, pylväs- ja henkilönostimet sekä nostoapuvälineet.

Kysy lisää huoltosopimuksista asiantuntijoiltamme