Julkaistu: 13.05.2024
Denso aftermarket ac components refrigerants trouble bulletin finnish

Väärennettyjä ja laittoimia kylmä-aineita EU-markkinoilla - Lue tiedote!

Mitä ovat väärennetyt kylmäaineet? Väärennetyt kylmäaineet ovat epäpuhtaita kylmäainejäljitelmiä, jotka koostuvat usein kiellettyjen kylmäaineiden, kuten R12 tai R22 sekoituksista, joilla jäljitellään alkuperäisiä aineita.

Mitä tapahtuu?

Selitetään ensin, miksi jälkimarkkinoilla on entistä enemmän väärennettyjä kylmäaineita. Euroopan komissio päätti vuonna 2014 rajoittaa fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasujen) päästöjä, fluorihiilivedyt (HFC) mukaan luettuina. Euroopan unioni (EU) on pannut toimeen kaksi säädöstä: F-kaasusasetuksen ja ilmastointijärjestelmiä koskevan direktiivin (MAC-direktiivin). Näiden asetusten tarkoitus on edistää sellaisten kaasujen käyttöä, joiden ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP) on alle 150.

Miten tämä toimii?

Vuonna 2015 EU esitteli alasajoaikataulun, jolla vähennetään R134a:n kaltaisten ilmastoa paljon lämmittävien kylmäaineiden käyttöä. Tarkoitus on, että vuonna 2030 myydään vain viidennes vuoden 2014 korkean GWP-arvon fluorihiilivedyistä. R134a on fluorihiilivety, jonka GWP-arvo on 1430, kun taas esimerkiksi hiilidioksidin (CO2) GWP-arvo on yksi.

Yhden R134a-kylmäainekilogramman päästäminen ilmakehään vastaa 1430 kilogrammaa hiilidioksidia. R134a poistuu ilmakehästä keskimäärin vasta 12 vuoden kuluttua ilmakehän reaktioiden sekä kasvillisuuteen sitoutumisen kautta!

Tulee kuitenkin huomata, että ilmakehän R134a-pitoisuus kasvaa niin kauan kuin sitä käytetään ja päästetään, esimerkiksi silloin, kun sitä päästetään (vahingossa) ilmakehään sen sijaan, että se otettaisiin talteen ilmastoinnin täyttölaitetta käyttämällä. Vertailun vuoksi esimerkiksi R1234yf säilyy ilmakehässä vain 11 päivää!

Alasajoaikataulu

Kuten tiedotteen alasajoaikataulusta nähdään, vuonna 2023 markkinoilla on vain 45 % vuonna 2014 myydystä R134a:n määrästä, ja vuonna 2024 tämä luku on 31 %. R134a:n hinta nousi dramaattisesti alasajoaikataulun myötä, etenkin vuonna 2018, jolloin sen saatavuus laski 93 prosentista 63 prosenttiin, ja markkinat panikoivat äkillisen laskun takia, ja hinta lähti nousuun. Alasajoaikataulun tulos oli, että väärennettyjen ja laittomien kylmäaineiden harmaa tuonti ja salakuljetus lisääntyi huomattavasti, etenkin EU:n ulkopuolisten maiden kautta.

Mitä ovat väärennetyt kylmäaineet?

Väärennetyt kylmäaineet ovat epäpuhtaita kylmäainejäljitelmiä, jotka koostuvat usein kiellettyjen kylmäaineiden, kuten R12 tai R22 sekoituksista, joilla jäljitellään alkuperäisiä aineita. Kuten mainittu, ne ovat epäpuhtaita sekä vaarallisia, ja niitä myydään usein kertakäyttösäiliöissä alennettuun hintaan. Väärennettyjen kylmäaineiden kauppa on nousussa, mikä tuo mukanaan erinäisiä seuraamuksia, kuten huonoa suorituskykyä, koneiden ja laitteiden vaurioita sekä erityisesti turvallisuusriskejä, jotka voivat johtaa räjähdyksiin ja ihmishenkien menetykseen.

Mitä vaaroja väärennettyjen kylmäaineiden käyttöön liittyy?

1. Ilmastointijärjestelmän jäätyminen: Liikaa kosteutta sisältävät heikkolaatuiset kylmäaineet voivat vaurioittaa
järjestelmää jäätyessään jääkristalleiksi ja estämällä kylmäaineen kulun paisuntaventtiileissä ja haihdutinputkissa.
2. Korroosio ja happojen muodostuminen: Kylmäaineen liiallinen kosteus voi synnyttää ilmastoinnin kompressoria
vaurioittavia erittäin syövyttäviä happoja reagoimalla voiteluöljyn kanssa.
3. Liejun muodostuminen: Järjestelmässä oleva happo voi tuottaa liejua, joka tukkii paisuntaventtiilejä sekä
kapillaariputkia. Lieju voi myös heikentää lämmönsiirtoa lämmönvaihtimissa ja vaikuttaa ilmastointijärjestelmän
toimintaan.
4. Järjestelmän rikkoutuminen: Väärennetyt kylmäaineet voivat sisältää kemikaaleja tai aineita, jotka eivät ole
yhteensopivia auton ilmastointijärjestelmän kanssa ja jotka tuottavat vaurioita ja ilmastointijärjestelmän vikoja.

Miten väärennettyjä tai laittomia kylmäaineita voi välttää?

•   Hanki kylmäaineet luotettavilta ja vahvistetuilta toimittajilta ja valmistajilta.
•   Vältä ehdottomasti kertakäyttösäiliöitä.
•   Vahvista kylmäaineen lähde ja aitous.
•   Osta kylmäaineita vain ympäristöystävällisissä, uudelleenkäytettävissä ja jäljitettävissä säiliöissä.

DENSO tiedote väärennetyistä kylmä-aineista