Autokorjaamon määräaikaistarkastukset – korjaamon velvollisuus ja oma etu

Ajoneuvot monimutkaistuvat ja tätä myötä myös autonvalmistajien standardit kehittyvät sekä vaatimukset korjaamoille kasvavat. Autokorjaamoilla on erittäin tärkeää huolehtia, että nostimet ja laitteet ovat hyvässä kunnossa, ja tärkeät määräaikaistarkastukset sekä tarvittavat kalibroinnit tehdään säännöllisesti. Jos laitevika aiheuttaa vaaratilanteen käyttäjälle tai autonkuljettaja joutuu liikenteessä vaaratilanteeseen, on vastuu viime kädessä korjaamolla.

Laitekanta kasvaa ja monipuolistuu jatkuvasti autokorjaamoilla, kun ajoneuvot monimutkaistuvat. On tärkeää, että korjaamo huolehtii laitteiden säännöllisestä ja huolellisesta ylläpidosta sekä määräaikaistarkastuksista – niin lakisääteisistä kuin muutoin käytön, työturvallisuuden ja loppukäyttäjän turvallisuuden kannalta tärkeistä tarkastuksista – itsenäisesti. Näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja pitkässä juoksussa myös kustannukset pysyvät kohtuullisina.

Lakisääteiset ja muut tärkeät tarkastukset

Laki velvoittaa autokorjaamoa huolehtimaan muun muassa autonostinten vuosittaiset määräaikaistarkastukset, neljän vuoden välein tehtävät maksimikoekuormitukset sekä 10 vuoden välein tehtävät perusteelliset määräaikaistarkastukset. Lisäksi on tärkeää huomioida, että autonostimille on suoritettava tarkastus myös aina jonkin poikkeuksellisen tapahtuman jälkeen. Esimerkiksi, jos auto on livennyt nostimelta, on korjaamon velvollisuus suorittaa nostimelle tarkastus. Raskaan kaluston korjaamoilla vastaavat tarkastukset on toki huomioitava myös teollisuusnostureille ja tarkastettava säännöllisesti myös nostoapuvälineiden, kuten liinojen ja ketjujen, kunto. Vuosittain on tärkeää tarkastaa ja tarpeen vaatiessa kalibroida myös kaikki ne laitteet, joita autonvalmistajien auditoinnit vaativat.

Tiesithän tämän?

Nostimeksi luetaan kaikki ne laitteet, joiden nostokorkeus ylittää 0,5 m

Jos tarkastuksissa ilmenee vikoja tai puutteita, on korjaamon huolehdittava korjaukset ja tarvittavat toimenpiteet kuntoon tarkastuksen yhteydessä osoitetussa aikataulussa. Mikäli määräaikaa ei noudateta, muuttuu laite tarkastamattomaksi, eikä valvova työnsuojeluviranomainen voi hyväksyä tällaista laitetta käyttöön. Tämä tarkoittaa käytännössä korjaamolle uutta tarkastusta ja näin myös kasvavia kustannuksia.

Muista ainakin nämä tärkeät lakisääteiset tarkastukset!

 • Autonostinten vuotuiset määräaikaistarkastukset
 • 4 vuoden välein maksimikoekuormitukset
 • 10 vuoden välein perusteelliset määräaikaistarkastukset
 • Tarkastukset aina poikkeuksellisen tapahtuman jälkeen
 • Vastaavat tarkastukset myös teollisuusnostureille
 • Raskaan kaluston korjaamoilla nostoapuvälineiden tarkastukset tai kunnonseurantaohjelma

Autotehtaiden auditointeihin kannattaa varautua jo arjessa

Myös autotehtaat toteuttavat omia auditointejaan, joihin korjaamon kannattaa varautua jatkuvasti jo arjessa. Auditoinnit tulevat usein hyvin lyhyellä varoitusajalla, ja voivat olla varsin tiukkoja. Kun asiat ovat jo lähtökohtaisesti kunnossa, ei äkillinen auditointi aiheuta yllätyksiä, ylimääräisiä toimenpiteitä tai kustannuksia. Jos auditointi ei mene läpi, on edessä erittäin kallis uusintakäynti ja turhia lisäkustannuksia korjaamolle.

Tarkastusta suorittavan yrityksen luvat, osaaminen ja laitteet oltava kunnossa

Korjaamon on syytä olla valppaana, että tarkastuksia tekevällä yrityksellä on kaikki tarvittavat luvat ja osaaminen kunnossa, sekä hyväksytyt välineet tarkastusten tekemiseen. Esimerkiksi, jos pyöränsuuntauslaitteen kalibrointi suoritetaan välineillä, jotka eivät ole kunnossa, saattaa kalibrointi mennä pieleen. Tämä voi pahimmillaan johtaa vaaratilanteeseen liikenteessä. Tällöin loppukäyttäjä kääntyy herkästi korjaamon puoleen ja vastuu on korjaamolla, vaikka juurisyy olisikin esimerkiksi tarkastuksen yhteydessä käytetyissä laitteissa. On korjaamon oman edun mukaista huolehtia, että tarkastuksia tekevällä yrityksellä ovat asiat laadukkaasti kunnossa, eikä esimerkiksi kannata valita tarkastusta suorittavaa yritystä vain edullisimman hinnan perusteella. Kun tarkastukset hoidetaan asianmukaisella osaamisella ja hyväksytyillä laitteilla, vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja pitkässä juoksussa myös kustannukset pysyvät kohtuullisina.

Huomiothan nämä!

Lain mukaan tarkastajilla on oltava:

 • Sertifikaatit nostimille ja nostureille
 • Nostoapuvälineiden koulutus tai asiantuntemus

Huoltoja ja korjauksia tai asennuksia tekevillä henkilöillä on oltava mm.:

 • Kylmäainekoulutus
 • Tarvittavat laitekoulutukset

Tarkastajilla sekä huolto-, korjaus- ja asennushenkilöillä on oltava aina:

 • Työturvallisuuskortti
 • Tulityökortti
 • Sähköturvallisuuskortti
 • Hätäensiapukortti (tarvittaessa)
 • Henkilönostimen- ja trukin ajolupa (tarvittaessa)
 • Valttikortti eli työturvallisuuslain mukainen henkilötunniste

Koulutusta korjaamon oman osaamisen ylläpitoon

Kun korjaamo huolehtii omasta, ajantasaisesta osaamisestaan sekä ennakoi tärkeät tarkastukset ja kalibroinnit, eivät lakisääteiset tarkastukset tai auditoinnit aiheuta ylimääräisiä haasteita arkeen. Diagnon ja Pohjolan Laitehuollon kokonaisvaltaiset palvelut, laite- ja koulutustarjonta tukevat korjaamojen osaamisen kehittämistä ja tehokasta arkea.

Tutustu Diagnon laajaan koulutustarjontaan ja palveluihin tai pyydä tarjous myynnistämme!
Myynti: diagno@diagno.fi, puh: 020 741 1620

Asiantuntijana artikkeliin on haastateltu:
Risto Pöykkö, Operatiivinen johtaja, huoltoliiketoiminta, Pohjolan Laitehuolto Oy

Seuraa meitä somessa!
Diagno Finland Oy