Uusia tuulia ilmastointihuoltoon

Torstai 16.3.2017 - Juha Seppälä

Vuonna 2006 voimaan astuneen EU-direktiivin mukaisesti ajoneuvossa, joka on tyyppihyväksytty vuonna 2011 tai sen jälkeen tai joka on otettu uutena käyttöön vuonna 2017, tulee käyttää kylmäainetta, jonka ilmastoa lämmittävä arvo on pienempi kuin 150. Tämä on johtanut siihen, että viimeiset vuosikymmenet vallinneena kylmäaineena ajoneuvoissa käytetty R134a on saanut rinnalleen uusia kylmäaineita.

_MG_6985.jpg

R1234yf-kylmäaine

Ajoneuvovalmistajat ovat päätyneet kylmäaineen R1234yf käyttöön. Ko. kylmäaine on käyttäytymiseltään lähellä R134a-kylmäainetta, joten järjestelmämuutokset ajoneuvoissa on hyvin vähäisiä. Huoltolaitteelle uusi kylmäaine aiheuttaa kuitenkin muutoksia, koska toisin kuin R134a, uusi kylmäaine on palava aine. Leimahdusominaisuudet toki ovat teoreettiset eivätkä aiheuta käytännön tilanteissa vaaraa mutta ne on otettava huomioon sekä autoa että huoltolaitetta valmistettaessa. Mercedes esimerkiksi käyttää bensiinimoottorisissa autoissaan Argonia, joka törmäystilanteessa suihkutetaan pakosarjaan. Tällä estetään ulos päässeen kylmäaineen pääsy kuumille pinnoille.

Eri laitteet eri kylmäaineille

Jokaisen kylmäaineen kanssa käytetään eri huoltolaitetta eikä kylmäaineita missään nimessä saa sekoittaa keskenään. Vaikka tahattoman täytön mahdollisuus on estetty fyysisesti eri kokoisin huoltoliittimin ei tämä poista riskiä, että joku täyttää järjestelmää väärällä kylmäaineella, joka on huomattavasti edullisempaa.

Jotta vältetään oman huoltolaitteen saastuttaminen väärällä kylmäaineseoksella, olisi huollettavan ajoneuvon kylmäaineen puhtaus todettava joko huoltolaitteeseen integroidulla tai erillisellä kylmäaineen tunnistajalla. Väärän kylmäaineen huoltolaitteeseen talteenotto aiheuttaa vahinkoa myös kaikille huollettaville ajoneuvoille eikä komponenttitakuut kata vaurioita, jotka aiheutuvat väärän kylmäaineen käytöstä. Monet ajoneuvovalmistajat vaativat omilta korjaamoiltaan huoltolaitteeseen integroidun kylmäaineanalyysilaitteen käyttöä. Jos korjaamo tietämättään levittää epäpuhdasta kylmäainetta, saattaa lasku olla suuri, kun seuraavassa korjaamossa todetaan autossa olevan väärää kylmäainetta.

Ensimmäiset ajoneuvot liikenteessä keväästä 2012

Ensimmäiset uudella kylmäaineella varustetut ajoneuvot ovat saapuneet Suomeen kevään 2012 aikana. Ajoneuvojen yleistyminen oli kuitenkin hidasta, sillä ajoneuvovalmistajat keksivät tavan lykätä kylmäaineen käyttöönottoa tyyppihyväksyttämällä uusia ajoneuvomallejaan ns. facelifteinä eli tyyppihyväksyntäpäivämääränä käytettiin edellisen mallin tyyppihyväksyntäpäiväystä. Vuoden 2016 aikana kaikkien on kuitenkin täytynyt muuttaa valmistettavien ajoneuvojen järjestelmät R1234yf-kylmäaineelle sillä vuonna 2017 autoja ei saa enää uutena myydä R134a-kylmäaineella.

R134a-kylmäaine säilyy vielä pitkään

Huoltolaitteita löytyy uudelle ja vanhalle kylmäaineelle. Sen lisäksi osa laitteista voidaan ottaa käyttöön R134a-kylmäaineella ja tarvittaessa muuntaa myöhemmin R1234yf-kylmäaineelle. Tällaiseen muutokseen ei monessa tapauksessa ole tarvetta sillä ajoneuvoja, jotka on valmistettu R134a-kylmäaineelle, huolletaan edelleenkin R134a-kylmäaineella. Karkeasti voi arvioida, että vähintäänkin seuraavat 10 vuotta liikenteessä liikkuu enemmän R134a-kylmäaineella kuin R1234yf-kylmäaineella varustettuja ajoneuvoja.

Lainsäädäntö koskee tässä vaiheessa ainoastaan M1 ja N1 -luokan ajoneuvoja eli kuorma-autoissa, linja-autoissa ja työkoneissa käytetään edelleen R134a-kylmäainetta.

Ilmastointipätevyysvaatimukset säilyvät samoina

Uudella kylmäaineella ei ole vaikutusta ilmastointipätevyyksiin. Ilmastointihuoltoja tekevältä asentajalta on vaadittu Tukesin myöntämä ilmastointipätevyys vuodesta 2009 alkaen. Mikäli kyseinen pätevyys löytyy, ei uusia pätevyyksiä tarvitse hankkia. Sen lisäksi jokaisessa korjaamossa tulee olla myös vastuuhenkilö, joka vastaa turvallisuus- ja ympäristönsuojelumääräyksistä sekä siitä, että kylmäainetta käsittelee ainoastaan asentajan ilmastointipätevyyden omaava henkilö.

Hiilidioksidi kylmäaineenaADT_ADS310_frei_li.jpg

Seuraava kylmäaine ajoneuvoilmastoinnissa tullee olemaan hiilidioksidi (R744, CO2). Mercedes on tuonut uuteen S-sarjaan hiilidioksidi-ilmastoinnin vuoden 2016 lopussa. Hiilidioksidi ei ole ympäristölle haitallinen aine ja se soveltuisi ominaisuuksiensa ansiosta myös matkustamotilan lämmittämiseen. Järjestelmä on vielä melko kallis toteuttaa mutta tulee varmasti yleistymään pienemmissäkin ajoneuvoissa tulevaisuudessa. Järjestelmän haasteena on noin kymmenkertaiset paineet nykyjärjestelmiin verrattuna, mikä asettaa tiukemmat vaatimukset järjestelmän komponenteille. Kylmäaineena hiilidioksidi on erittäin edullista. Järjestelmän tyhjentäminen tapahtuu päästämällä kylmäaine ilmastointihuoltolaitteen kautta ulos eli sitä ei kierrätetä, kuten aiemmin on tehty. Kun kylmäaine loppuu säiliöstä, pullo vaihdetaan uuteen.

7 kommenttia . Avainsanat: ilmastointi, uusi kylmäaine