Sähköajoneuvojen huolloissa ja korjauksissa tarvittava osaaminen

Share |

Maanantai 8.10.2018 klo 13:17 - Frans Malmari


Keskusteluissa tuntuu menevän toistuvasti sekaisin Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS6002 ja varsinaiset korkeajännitepiiriin kohdistuvat työt. Autoalan SFS6002 -koulutus on tarkoitettu ihan jokaiselle korjaamolla työskentelevälle mekaanikolle työturvallisuuskoulutukseksi. Sen on tarkoitus antaa valmiudet tunnistaa ihmiselle vaarallisia jännitteitä sisältävät ajoneuvot, tietää missä vaarallisia jännitteitä autossa voi sijaita, tietää mitä saa tehdä ja mitä ei, sekä tehdä ns. perinteisiä huolto-/korjaustöitä (mm. huolto, jarrutyöt, jne…) vaarantamatta itseään tai tekemättä autosta asiakkaalle vaarallista. Koulutuksen käytyään mekaanikon tulisi olla myös perillä sähkö-/hybridiajoneuvojen erityispiirteistä, jotka vaikuttavat auton sähköturvallisuuteen ja joihin tulee kiinnittää huomiota ajoneuvon ollessa huollossa (esim. akun jäähdytysnesteet, oikea kompressoriöljy, potentiaalintasasujohtimet, jne…).

Autoalan SFS6002 koulutuksen ei ole tarkoitus antaa yksinään valmiuksia ajoneuvon korkeajännitejärjestelmän jännitteettömäksi tekemiseen, edes valmistajan kirjallisia ohjeita käyttäen!

Ei voida ajatella, että jokaisella mekaanikolla olisi riittävä osaaminen sähköajoneuvon jännitteettömäksi tekemiseksi. Siitä kertoo jotain jo ajoneuvonvalmistajien, sähköajoneuvomekaanikoilleen kohdistamat koulutusvaatimukset. En usko että on mahdollista, joitakin yksittäistapauksia lukuunottamatta, saavuttaa esim. perustutkinnon puitteissa riittävää osaamista ja edellytyksiä sähköajoneuvon jännitteettömäksi tekemiseen turvallisesti kaikissa tilanteissa, puhumattakaan vaativammasta vianmäärityksestä.

Osalla valmistajista korjausohjeen mukainen jännitteettömäksi tekeminen on hyvin yksinkertainen toimenpide, eikä edellytä edes suojavarusteiden käyttöä tai mittaamista ja sen pystyy teknisesti tekemään lähes kuka tahansa lukutaitoinen henkilö. Tärkeämpää kuin itse jännitteettömäksi tekeminen onkin syy, miksi jännitettä ollaan pois kytkemässä? Jännitteen poiskytkentää suunniteltaessa on pystyttävä tiedostamaan mahdolliset työhön sisältyvät riskit ja mietittävä kriittisesti valmistajan ohjeistuksen jokaista työvaihetta juuri tämän työn kannalta: onko valmistajan ohje kaikilta osin riittävä vai onko tässä tilanteessa toimittava jollain muulla tavalla ja tarvittaessa keksittävä se toimintamalli itse?

Esimerkiksi useammalla saksalaismerkillä korkeajännitepiiri poiskytketään ohjausvirtapiiri katkaisemalla. Tällöin ei siis suoraan fyysisesti katkaista korkeajännitepiiriä, jota yleisesti edellytetään jännitteettömänä työskenneltäessä. Näiden autonvalmistajien ohje on varmasti riittävän turvallinen suurimpaan osaan töistä, joissa jokin komponentti irrotetaan/asennetaan, mutta ei ole riittävä toimenpide kaikissa korkeajännitepiirin vikatilanteissa. Tämä tulee mekaanikon pystyä itse arvioimaan tapauskohtaisesti.

Mekaanikko myös vastaa auton sähköturvallisuudesta kun se luovutetaan asiakkaalle. Joissakin, näennäisesti helpohkoissakin töissä voidaan joutua irrottamaan fyysisesti jokin korkejännitekomponentti pois edestä. Tällöin joudutaan auto tekemään jännitteettömäksi, koska työssä joudutaan irrottamaan korkeajänniteliitin ja potentiaalin tasausjohdin. Työ on suhteellisen riskitön ja mm. edellä mainittu ohjausvirtapiirin katkaiseminen on varmasti aivan riittävä toimenpide useimmissa tapauksissa. On tullut kuitenkin vastaan myös tilanteita, joissa tämän tyyppisen ”muun työn” ohella korkeajännitepiiriä takaisin kytkettäessä havaitaankin autossa eristysvika, jolla on suora vaikutus auton sähköturvallisuuteen. Vian havaitseminen, puhumattakaan sen vianetsinnästä ja korjauksesta edellyttää huomattavasti syvempää osaamista kuin pelkkä korjausohjeen luetun ymmärtäminen.

Esimerkkejä on itselläni tullut vastaan jo toistakymmentä, joissa joko korjaamo aiheuttaa toiminnallaan vaaraa itselleen tai asiakkaalle tai joissa autonvalmistajan korjausohjeet eivät ole olleet ajan tasalla tehtävän työn kanssa eikä autoa ole saatu niillä kuntoon. Tämän takia on korjaamolla oltava riittävän ammattitaitoinen työsuorituksesta vastaava henkilö, joka pystyy arvioimaan tapauskohtaisesti tarvittavan osaamisen ja työssä käytettävän dokumentaation. Hänen tulee myös ymmärtää ja tiedostaa missä kohtaa kuuluu nostaa kädet pystyyn ja kysyä/selvittää lisätietoja ennen työn jatkamista.

Lyhyesti siis: Autoalan sähkötyöturvallisuus SFS6002 -koulutuksen lisäksi tulee mekaanikolla olla riittävä perehtyneisyys. Mikä on riittävä, riippuu täysin tehtävästä työstä. Osaaminen on kuitenkin oltava vähintään sillä tasolla, että pystytään kaikissa tilanteissa ainakin tunnistamaan turvallisuuteen vaikuttavat asiat ja oman osaamisensa rajat. Tämä edellyttää suhteellisen vahvaa yleistä sähkötekniikkan tuntemusta ja ymmärrystä sekä sähköajoneuvojen erityispiirteiden ja työtapojen tuntemista.

Avainsanat: sähköauto, sfs6002, autoalan osaaminen


Kommentit

19.6.2019 15:51  Eetu

Itse olen aika haka korjaamaan autoja, mutta tuntuu, että nykyaikaiset autot rupeavat olemaan liian monimutkaisia, siksi käännyn usein ammatilaisten puoleen. Autojen kehittyessä tarvitaan aina lisää tietoa juuri sähkölaitteista ja niiden turvallisesta käyttämisestä ja asentamisesta. Kuten tekstissä hyvin mainitaankin, että autokorjaamojen tulisi huolehtia, että kaikilla mekaanikoilla on ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset lisäkoulutukset.

19.8.2019 14:30  Hirvo

Olen tuuminutkin että voiko sähköauton viedä huolettevaksi mihin vaan tai saako autovaraosia mistä vaan. Näin vähän arvelinkin, että ei jokaisella mekaanikolla ole riittävää osaamista sähköajoneuvon jännitteettömäksi tekemiseen. Jännä nähdä milloin nämä yleistyy niin paljon, että joka mekaanikolla on osaaminen.

15.4.2020 13:16  Nimetön

Tuo on kyllä tärkeää, että osaaminen olisi vähintään sillä tasolla, että pystytään kaikissa tilanteissa tunnistamaan turvallisuuteen vaikuttavat asiat ja oman osaamisensa rajat. Itsekin pitäisi huollattaa oma auto. On tullut pikkuvikoja siihen tässä muutaman päivän sisällä.

11.9.2020 14:31  Antti

Yksi parhaista syistä pitäytyä vanhassa tekniikassa: voi tehdä huollot ja korjaukset itse ja säästää valtavasti rahaa.
Minulla on aina ollut autoja jotka olen pystynyt huoltamaan ja korjaamaan itse (minulla on ajoneuvoasentajan koulutus 80-kuvun lopulta) mutta tosi on, että sähköautoon minulla ei ole koskemista, enkä sellaisen huoltamista tahtoisikaan enää näin vanhana miehenä opetella. Ei onneksi tarvitsekaan: nämä viimeiset 15 vuotta jotka vielä autoa tarvitsen, menee varmasti vaikka museoajoneuvoilla.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini