AdBlue-täyttölaitteet ja -työkalut

AdBlue GL 210 täyttölaite

Miltei kaikissa Euro 6 -päästönormit täyttävissä dieselajoneuvoissa varastoidaan typen oksideja SCR-katalysaattoriin. Typen oksidit pelkistetään suihkuttamalla pakokaasujen joukkoon aika ajoin AdBlue-nestettä. AdBlue-nestettä tarvitaan n. 1 l / 1000 km. Ajoneuvon säiliöt ovat tyypillisesti 20 - 30 l ja niiden täyttö kuuluu ajoneuvon huolto-ohjelmaan.

Täytettäessä ei pisaraakaan AdBlue-nestettä saa päästä järjestelmän ulkopuolelle, koska se kiteytyy ja on epämiellyttävän hajuista. Ajoneuvon säiliötä ei saa ylitäyttää, koska se voi johtaa AdBlue-nesteen jäätyessä järjestelmän vaurioitumiseen.

Sähköinen täyttölaite GL 60 ja GL 210

Patentoitu kiinnikierrettävä täyttöliitäntä integroidulla tunnistimella takaa luotettavan kiinnityksen ja automaattisen täytön katkaisun. Myötölevy estää täyttöliitännän ylikiristyksen.

Imutoiminto takaa pisarattoman irrotuksen ajoneuvosta täytön päätyttyä.

Täytön aikaiseksi tuotoksi voidaan valita täytettävästä ajoneuvosta riippuen 3,8 l/min tai 7,6 l/min. Täyttömäärä on nähtävissä diginäytöllä.

Lataa tästä esite

Delphin-täyttölaite

AdBlue-täyttölaite Delphin

Delphin on painovoimaiseen nesteen siirtoon suunniteltu AdBlue-täyttölaite. Sähköpumpulla AdBlue siirretään Delphinin yläsäiliöön, josta neste lasketaan ajoneuvon säiliöön.

Delphin on suljettu järjestelmä. Ajoneuvon säiliössä oleva ilma siirretään ilmaputkea pitkin Delphinin yläsäiliöön. Säiliön ollessa täysi, pääsee neste virtaamaan paluuseen. Tällä mahdollistetaan siisti ja vaivaton täyttö.

Lisätty nestemäärä voidaan tarkistaa visuaalisesti yläsäiliön mitta-asteikolta.

Lataa esite tästä linkistä

Katso video miten täyttölaite Delphin toimii

Delphin - suljettu täyttöpiiri